Tag: Sam Stone

John Prine – Sam Stone

https://genius.com/John-prine-sam-stone-lyrics (3) Related Songs:Ramses Shaffy – Sammy

 Posted in 1971, John Prine Tagged , ,